Wallenstams nya myra

wallenstam fasadskylt i svart och guld

I samband med att Wallenstam uppdaterade sitt varumärke och sin logotyp fick vi förtroendet att ta fram nya fasadskyltar för bolagets samtliga fastigheter runt om i landet. De nya skyltarna levererades i början av året och Wallenstam är just nu mitt uppe i monteringen vilket innebär att guldmyran snart kommer vara ett bekant inslag i Göteborgs stadsmiljö.

Wallenstam bygger, utvecklar och förvaltar fastigheter och områden utifrån människors och samhällets behov, samt utifrån krav och önskemål från kunder och aktieägare. Genom kostnadseffektiv byggnation, utveckling och förvaltning samt hög service och långsiktig hållbarhet skapar vi värdetillväxt. Resultatet återinvesteras och utvecklar verksamheten vidare. Genom utdelning får aktieägarna del av resultatet.
Läs vidare på Wallenstam.se

Aktuellt

Det senaste från Benesign