Taktila skyltar

Taktila skyltar är en typ av skyltar som är utformade för att användas av personer med synnedsättning. Dessa skyltar har en taktil yta, som gör att en person kan känna av informationen som finns på skylten. Det finns olika typer av taktila skyltar som symbolskyltar med text och punktskrift.

Taktila skyltar är viktigt

Taktila skyltar är skyltar som har en yta som kan kännas av. Denna yta kan ha olika strukturer och mönster som gör det möjligt för personer med synnedsättning att känna igen informationen på skylten. Taktila skyltar används vanligtvis på platser där det är viktigt att alla kan ta del av informationen, till exempel i offentliga byggnader, på tågstationer och på flygplatser. Taktila skyltar kan också hjälpa till att minska risken för olyckor och skador genom att ge tydlig information om faror och hinder.

Taktila symbolskyltar

Taktila symbolskyltar är en typ av taktila skyltar som använder upphöjda symboler i kombination med text och punktskrift för att förmedla information. Dessa skyltar används vanligtvis för att visa vägen till olika platser och för att ge information om olika tjänster och faciliteter. Symbolerna på skyltarna är vanligtvis lätta att förstå och kan vara särskilt användbara för personer som inte talar språket på platsen där skylten används.

FRÅGOR OCH SVAR OM VÅRA TAKTILA SKYLTAR OCH SKYLTAR MED PUNKTSKRIFT

Våra taktila skyltar och skyltar med punktskrift görs oftast i material som aluminium och plast. Kontakta oss så berättar vi mer om våra olika material och vilket som lämpar sig utomhus VS inomhus!

Många av skyltarna har dold infästning så man ser inte skruvar eller montagematerial. Montera dom på stolpe, vägg eller låt den vara hängande. Det skiljer sig eventuellt vilket som är bästa alternativet beroende på om den taktila skylten ska sitta utomhus eller inomhus.

Den tekniken som används för att göra texter och symboler är folie, gravyr, screentryck och UV-tryck. Kontakta oss om du är osäker på vad som ser bäst ut för din skylt så kommer vi med förslag.

Taktil text är upphöjda bokstäver och symboler. Punktskrift kallas med ett annat ord Braille och är uppbyggt av punkter som läses taktilt med fingrarna.

Aktuellt

Det senaste från Benesign